KONTROLRAPPORTER
LEVNEDSMIDDELSTYRELSEN

For Bådehavnsgade 48: